Vinyl and linoleum flooring Tarkett


Винилови настилки и линолеум  Tarkett

Oсновната съставка на виниловите настилки е поливинилхлорида, така нареченото (PVC) в зависимост от строежа и съставките тя се разделя на две големи подгрупи:

Хомогенни винилови настилка - Хомогенните винилови настилки, са (еднослойни) с много висока твърдост, спомагаща за отличната им устойчивост на динамични натоварвания. Хомогенните настилки се разделят на три различни типа: IQ - са най-висок клас настилки със специално полиуретаново обработване улесняващо тяхната поддръжка . Plus PUR -са с двойна обработка с полиуретан, изключително лесни за поддръжка. Standard PUR - стандартна обработка с полиуретан, даваща възможност за лесно почистване. Гъвкавостта на настилката позволява изработването на “холкери”, едно задължително изискване за областите със специални условия за безупречна хигиена.

Хетерогенни винилови настилки - хетерогенните (многослойни) настилки са, от два, три или повече слоеве. Повърхностен слой е обработен с полиуретаново покритие (PUR) с дебелина на слоя от 0,50 мм до 0,70 мм, в зависимост от колекцията, междинен слой подсилен със стъклени нишки и носещ слой имащ антибактериални свойства и обработен специално срещу проникването на мухал.Компактните хетерогенни настилки са подходящи за зони с тежък трафик.Благодарение на специалната си антибактериална обработкакакто са подходящи за детски и здравни заведения. Настилки са изключителна издръжливи на износване и увреждане.

Виниловите настилки притежават шумозаглушаващи, противоподхлъзващи и топлоизолационни свойства. Хетерогенните настилки и IQ колекциите от хомогенните настилки не се нуждаят от допълнителна износоустойчива запечатка или от някакви други експлоатационни поддръжки, свързани с допълнителни разходи. Настилките са антистатични и антиалергични, негорими и притежават според Европейските стандарти клас на негоримост М1 и за димоотделяне клас B1.

Линолеум - Линолеумът на “Tarkett” е 100% екологично чист продукт, съставен от суровини с изцяло природен произход. Получава се чрез пресоване на смес от ленено масло (безир), дървесни смоли (колофон), корков прах и пигменти върху гръб  от юта. Линолеумът не се уврежда от водата, трудно задържа прах и се почиства лесно. Устойчив е на мазнини и разтворители и е пожаробезопасен. Лененото масло в състава му играе ролята на естествен антисептик, с което се обясняват и хигиеничните свойства на материала. Kолекцията от линолеуми на “Tarkett” се състои от 5 различни колекции, с уникално богат избор от цветове.

Като вносител „МАКС СПОРТ” притежава сертификати  за приложимост на някои от продуктите “Tarkett” в здравните заведения и медицината, от „Министерство на Здравеопазването”.

т1


Internal flooring

Sports flooring for school gymnasiums, kindergartens, sports halls, fitness centers, city halls, sports clubs, training centers and others.

External flooring

For the outdoor tennis courts, football, volleyball and basketball sports grounds, multifunctional sports grounds, stadiums, school yards and playgrounds.

Artificial grass

Artificial grass sports fields for football, tennis courts, hockey, rugby, skiing, football training pitches, multi-purpose sports grounds.

Rubber flooring

Rubber flooring for various sports such as football, mini soccer, basketball, volleyball, tennis, handball, heavy athletics, athletics.

Vinyl flooring

Vinyl (PVC) flooring, public buildings, schools, kindergartens, offices, business buildings, hospitals, restaurants, hotels, hospitals, shops and others.